lördag, mars 21, 2009

Tarottydning online och här är mina kort/svar

Inte för att jag tror på såna här "nät-spådomar" men jag testar ändå gratis tarottydning och resultatet blev följande:

Kärlek och relationer
Ditt utgångsläge: Rättvisan (11): Detta kort betyder ett val eller beslut du måste ta. Kanske står du inför ett beslut och det visar en situation där du behöver väga för- och nackdelar. Det kan t.ex vara ett beslut som gäller en stor förändring i ens liv, att man vågar fatta ett beslut som känns tungt: Men det kan också stå för lösningar med myndigheter när man hittat jämvikten. Kortet kan tyda på en skilsmässa eller andra juridiska beslut.

Kommentar: Detta känns lite inaktuellt, hade jag fått detta svar för några månader sedan så hade jag nickat medhållande.

Arbetssituation
Ditt utgångsläge: Domen (20): Detta kort står för ett avgörande och en insikt som kommer in i ens liv. Det är viktigt vad man väljer, för det skapar konsekvenser. Detta kort kommer ofta upp i karmiska relationer, när man träffat någon i tidigare liv som man behöver lösa något med som återspeglar samma situationer då som nu. Ofta är detta ett bra kort för frågor som gäller studier, eftersom de visar nya insikter, ett uppvaknande.

Kommentarer: Amen...står inför en del funderingar och avgöranden just nu.

Ekonomi
Ditt utgångsläge: Lyckohjulet (10): Detta kort visar karmiska hjulet- vårt karma och saker som är utanför din påverkan. När jag får upp detta kort behöver ytterligare val göras eller fler yttre händelser inträffa innan man kan se tydligt vad svaret på frågan blir. Men detta kort kan också betyda att nu kommer chansen, saker dyker upp på din väg, lyckan ler och du har tur, speciellt om du drar kortet i en personlig meditation. En vändpunkt och förändring.

Kommentarer: Som med det mesta i mitt liv nu står säkert ekonomin också inför en förändring. Jag vet inte speciellt mycket.

Din egen fråga
Frågan håller jag för mig själv

Tarotkorten svarar följande:
Ditt utgångsläge: Världen (21): Världen visar fulländning i det du frågar om. Det visar att du valt en bra lösning, rätt sak, rätt väg, och att allt leder till harmoni. Om du drar detta kort så står det för att du är på rätt väg. Kortet visar en frihet på ett själsligt och mentalt plan, du har möjlighet att gå dina egna vägar för du har stor vishet. Allt blir till det bästa och vi får hjälp uppifrån av universum när vi drar detta kort. Kortet står för att något blir till det bästa, vi är på rätt plats, rätt tid, rätt arbete, rätt relation, rätt förhållanden till exempel.

Kommentar: Kunde inte ha fått ett bättre svar!

Inga kommentarer: