onsdag, oktober 27, 2010

Grattis kollegor!

I dag är det Världsarbetsterapidagen, den första någonsin. Keep the good work going!

Jag läste en riktigt bra artikel: "Knalldyr innsparing" i norska Ergoterapeuten i går som påvisar att det kan stå en kommun dyrt att snåla in på arbetsterapitjänster. Jag önskar att jag kunde finna reportaget på nätet men det ligger inte ute ännu.

I korta ordalag så fick en arbetsterapeut i Elverum kommune i uppdrag av rådmannen att bevisa sitt påstående om att arbetsterapeuter kan spara åtskilliga slantar åt en kommun. Hon nappade på utmaningen. Kriteriet var att inga andra professioner skulle kunna ha utfört jobbet. Till sin hjälp i arbetet hade hon en tidigare ledare i ett kvalitetsprojekt i kommunen och en ekonomikonsultent. Det som sparades in på hemtjänst och distriktsvård, minskade utryckningar på trygghetslarm och minskat tryck på kommunala korttidsplatser räknades inte in, så det reella talet för den summa pengar en arbetsterapeut kan hjälpa kommunen att spara är sannolikt ännu högre.

Kartläggningen visade att på¨under de tre månader och de 50 personer hon arbetat med hade 10 personer sluppit flytta till kommunala institutioner, två avlastningsplatser och fyra omsorgsplatser sparats, en av dem hade dessutom varit i behov av såväl avlastning som omsorgsplats, detta genom arbetsterapeutiska interventioner.

Summan i sparade pengar genom arbetsterapeutiska insatser (som besparat kommunen platser på kommunala boenden) utslaget på ett år blev fantastiska: 11 003 796 kronor!


Så kollegor (och styrande); vi behövs - och gör nytta! :)

Inga kommentarer: